بسم الله الرحمن الرحيم
به صفحه وب رياضی ۲ مهندسی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵ -۱۳۹۴ خوش آمديد!
خبرها
تمرينها
نمونه سوالها
نمره های گروه ۱۵۵۹
نمره های گروه ۱۷۶۵
نمره های گروه ۱۷۸۰

 

دانشجوی عزيز شما می توانيد با مراجعه به اين صفحه ی وب از نمره ها و تمرينها و تاريخ آزمونها و خبرهای کلاس خود آگاهی يابيد. برای دسترسی سريعتر به بخشهای اين صفحه می توانيد از ستون کناری استفاده کنید. در بخش خبرها تاريخ آزمونها و زمان برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه و تاريخ تحويل تمرينها و ساير خبرهای کلاس درس و در بخش تمرينها فهرست تمرينهای تحويلی و در بخش نمونه سوالها نیز می توانید سوالهای مطرح شده در آزمونهای پیشین این درس را مشاهده کنید و در بخش نمره ها هم نتيجه ی آزمونها و مطالب مربوط به آنها يادداشت خواهد شد. نمره ی نهايی شما در اين درس مجموع نمره های زير خواهد بود:

 • نمره ی آزمون پايان ترم ( از ۱۲ نمره )
 • نمره ی آزمون ميان ترم ( از ۵ نمره )
 • نمره ی تمرين ( از ۳ نمره )
کتاب درسی پيشنهادی برای درس رياضی ۲ در ترم جاری کتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه ی تحليلی نوشته ی جورج توماس و راس فينی است که از فصلهای سیزدهم تا نوزدهم آن جهت تدريس بهره گرفته می شود. منابع زير جهت مطالعه ی بيشتر پيشنهاد می گردد:
[۱] حساب ديفرانسيل و انتگرال نوشته ی تام م. آپوستل از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
[۲] حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه ی تحليلی نوشته ی ريچارد سيلورمن از انتشارات علمی و فنی
[۳] حساب ديفرانسيل و انتگرال چند متغیّره نوشته ی رابرت ا. آدامز از انتشارات مبتکران
[۴] حساب برداری نوشته ی جرالد مارسدن و آنتونی ترومبا از انتشارات علوم نوين
[۵] Vector Calculus نوشته ی میکائیل کارول
[۶] The Calculus of Functions of Several Variables نوشته ی دن اسلوتر

در زير به چند نشانی سودمند در رابطه با مباحث درس اشاره می گردد و علاقمندان می توانند برای مطالعه ی بيشتر به آنها مراجعه کنند. نشانی دوم مربوط به کتابی است که توسط گیلبرت استرنج نوشته شده و به طور رایگان در دسترس قرار دارد و فصلهای ۱۱ تا ۱۵ آن مربوط به درس ریاضی ۲ می شود. در نشانی ۹ می توانید شکلهای زیبایی مربوط به رویه های درجه ی دوم را ببینید که برای ایجاد درک بهتری از این رویه ها (که در درس ریاضی ۲ به آن نیازمندیم) می تواند شما را یاری رساند. همچنین در نشانی ۱۰ شما می توانید علاوه بر سایر مطالب، در فصل سوم این سایت که در باره ی رویه ها و تبدیلهاست، رسمهای زیبایی از رویه های درجه ی دوم را ببینید که با کمک زبان جاوا رسم شده اند و می توان با کمک اشاره گر موس رویه های رسم شده را گرفته، دوران داده و از زاویه های مختلف شکل آنها را مشاهده کرد.

 1. A history of the calculus
 2. Calculus by Gilbert Strang
 3. Math Archives - Calculus Resources On-line
 4. Problem Sets for Honors Multivariate Calculus
 5. MIT OpenCourseWare - Multivariable Calculus
 6. Multivariable Calculus
 7. Teaching Multivariable Calculus by Carlos C. Rodriguez
 8. Mathematics Archives - Topics in Mathematics - Mutlivariable Calculus
 9. Surfaces in Space
 10. Multivariable Calculus Online
 
 • خبرها

  1. فایلهای تمرین و منبعهای [۵] و [۶] بالا را می توانید با یکی از نرم افزارهای STDU Viewer یا Foxit Reader یا PDF-XChange Viewer و یا Adobe Reader باز کنید. این نرم افزارها به ترتیب حجم از کم به زیاد نام برده شده اند و نرم افزار اول (STDU Viewer) برخی فایلها با فرمتهای دیگر مانند djvu را نیز باز می کند.
  2. برای رسم نمودار رویه های درجه ی دوم می توانید از نرم افزارهای Surfx3D و یا K3DSurf استفاده کنید.
   
 • تمرينها
   
  1. سری اول تمرینهای تحویلی: (آخرین مهلت تحویل: 1394/12/14)
   شماره های 1، 3، 6، 8، 10، 11، 15، 16، 27، 28 و 35 از فایل exercises-11 و
   شماره های 2، 3، 6، 15، 18، 36، 37، 41 و 42 از فایل exercises-12 و
   شماره های 1، 2، 4، 6، 9، 10، 17، 20، 21، 22، 23، 25، 28، 29، 35 و 36 از exercises-13.
    
  2. سری دوم تمرینهای تحویلی: (آخرین مهلت تحویل: 1395/1/16)
   شماره‌های 14، 15، 20، 25، 30، 32، 33، 36، 39، 41 و تعیین نوع رویه ها در 47، 49، 50، 51، 52، 54، 55، 62، 64، 68، 69، 75 و 76 از فایل exercises-21 و
   شماره‌های 6، 7، 9، 10، 17، 18، 22، 24، 27، 28، 29، 31، 32، 34، 35، 38، 40، 42، 44، 47 و 50 از فایل exercises-22 و
   شماره‌های 2، 3، 6، 7، 9، 10، 12، 13، 17، 19 و 22 از فایل exercises-23 و
   شماره‌های 2، 3، 5، 7، 10، 15 و 17 از فایل exercises-24 و
   شماره‌های 2، 3، 7، 8، 9، 14، 16 و 24 از فایل exercises-25 و
   شماره‌های 3، 4، 6، 11، 12، 14، 19 و 20 از فایل exercises-26.
  3. سری سوم تمرینهای تحویلی: (آخرین مهلت تحویل: 1395/1/29)
   شماره های 5، 6، 7، 8، 11، 12، 17، 18، 20، 21، 24، 31، 32، 34، 37، 39، 41، 42، 50، 51، 54 و 55 از فایل exercises-31 و
   شماره های 1، 2، 4، 6، 7، 10، 11، 15، 16، 18، 24، 25، 35 و 36 از فایل exercises-32.
  4. سری چهارم تمرینهای تحویلی: (آخرین مهلت تحویل: 1395/2/19)
   شماره های 73, 75, 76, 79, 81, 82, 84, 86 و 90 از فایل exercises-41 و
   شماره های 2, 5, 6, 7, 8, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 44 و 49, از فایل exercises-42 و
   شماره های 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20 و 29, از فایل exercises-43 و
   شماره های 1, 2, 4, 6, 9 و 11 از فایل exercises-44.
   
 • نمونه سوالها
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال دوم سال تحصیلی 85-86 برای رشته ی عمران :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال دوم سال تحصیلی 85-86 برای رشته ی فناوری اطلاعات :
  • سوالهای پایان ترم ریاضی ۲ در نیمسال دوم سال تحصیلی 85-86 برای رشته ی عمران : و پاسخ آنها :
  • سوالهای پایان ترم ریاضی ۲ در نیمسال دوم سال تحصیلی 85-86 برای رشته ی فناوری اطلاعات : و پاسخ آنها :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 86-87 برای گروه 1311رشته ی مکانیک :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 86-87 برای گروه 1312رشته ی مکانیک : و پاسخ آنها :
  • سوالهای پایان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 86-87 برای رشته ی مکانیک : و پاسخ آنها :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 86-87 برای گروه 741 رشته ی مکانیک :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 86-87 برای گروه 742 رشته ی مکانیک :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 86-87 برای گروه 745 رشته ی مکانیک :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 87-88 برای گروه 113 : و پاسخ آنها :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 87-88 برای گروه 114 : و پاسخ آنها :
  • سوالهای پایان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی 88 - 87: و پاسخ آنها :
  • سوالهای میان ترم ریاضی ۲ در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۹-88 برای رشته ی IT :
  • سوالهای پایان ترم ریاضی ۲ در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹: و پاسخ آنها :
  • سوالهای پایان ترم ریاضی ۲ در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰:
   
نمره های گروه ۱۵۵۹
شماره ی دانشجويی نمره ی پايان ترم نمره ی تمرين نمره ی نهايی
       
       
       
       
       
 
نمره های گروه ۱۷۶۵
شماره ی دانشجويی نمره ی پايان ترم نمره ی ميان ترم نمره ی تمرين نمره ی نهايی
         
         
         
         
         
 
نمره های گروه ۱۷۸۰
شماره ی دانشجويی نمره ی پايان ترم نمره ی ميان ترم نمره ی تمرين نمره ی نهايی
         
         
         
         
         
 

برای ارسال پيام به اينجانب، می توانيد از پست الکترونيکی math_khalkhali@yahoo.com استفاده نمائيد.